Vindplaats

Top > Nederland > Friesland
Gemeente Dongeradeel
Adres Suupmarkt 2
9101 LM DOKKUM
Postadres Postbus 1
9100 AA  DOKKUM
Naam Dongeradeel
Website www.dongeradeel.nl
Provincie Friesland (3)
Inwoneraantal 25085
Oppervlakte 0
Wateroppervlakte 0
E-mail
Telefoon
Telefax
EGC-code 12
Cebuco-code 3
 
Plaatsen
Aalzum
Anjum
Bornwird
Brantgum
Dokkum
Ee
Engwierum
Foudgum
Hantum
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hiaure
Holwerd
Jouswier
Lioessens
Metslawier
Moddergat
Morra
Nes gem Dongeradeel
Niawier
Oosternijkerk
Oostrum Fr
Paesens
Raard
Ternaard
Waaxens gem Dongeradeel
Wetzens
Wierum
Postcodes
9100
9101
9102
9103
9121
9122
9123
9124
9125
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156