Vindplaats

Top > Nederland > Friesland > Dongeradeel
Plaats Hantum
Naam Hantum
Provincie Friesland
Gemeente Dongeradeel (58)
ISO HANTUM
Inwoneraantal 365
Postcodes
9147