Vindplaats

Top > Nederland > Friesland > Dongeradeel
Plaats Metslawier
Naam Metslawier
Provincie Friesland
Gemeente Dongeradeel (58)
ISO METSLAWIER
Inwoneraantal 885
Postcodes
9123