Vindplaats

Top > Nederland > Friesland
Gemeente Wymbritseradiel
Adres Stadslaan 75
8651 AC YLST
Postadres Postbus 14
8650 AA  YLST
Naam Wymbritseradiel
Website www.wymbritseradiel.nl
Provincie Friesland (3)
Inwoneraantal 16363
Oppervlakte 0
Wateroppervlakte 0
E-mail
Telefoon
Telefax
EGC-code 10
Cebuco-code 4
 
Plaatsen
Abbega
Blauwhuis
Folsgare
Gaastmeer
Gauw
Goenga
Greonterp
Heeg
Hommerts
Idzega
IJlst
Indijk
Jutrijp
Koufurderrige
Nijland
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega gem Wymbritseradiel
Sandfirden
Scharnegoutum
Smallebrugge
Tirns
Tjalhuizum
Uitwellingerga
Westhem
Wolsum
Woudsend
Ypecolsga
Postcodes
8529
8550
8551
8552
8553
8554
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8627
8628
8629
8632
8650
8651
8658
8770
8771
8772
8773
8774