Vindplaats

Nederland
Postcode 8742
Streek Friesland (30)
Netnummer 0515
Plaats Burgwerd (190)
Gemeente Wûnseradiel (710)
Provincie Friesland (3)
Inwoneraantal 345
Postcodes
8742 KG 
8742 KH 
8742 KJ 
8742 KK 
8742 KL 
8742 KM 
8742 KN 
8742 KP 
8742 KR 
8742 KS 
8742 KT 
8742 KV 
8742 KW 
8742 KX 
Bedrijven
Baarda Engineering
Avdmeer Holding B.V.
Roy Ketelaar Media
Mts. Attema
Enniek
Leinenga Consultancy
Van der Velde installatiebe...
Maatschap N.L. Andela en S....
IJsclub "De Trije Doarpkes"
V.O.F. MVB W.Hettinga
P. Eringa en A.M. Eringa-Al...
Maatschap A.F. Wind en P.L....
Begrafenisvereniging De Laa...
Baby gebaar Friesland
Aylvapolder Skieppebuorkerij
Top Level Holding B.V.
Robin Francken Taaldiensten
Dienstverlening Martijn Dij...
Nextpage Holding B.V.
E.H. Bos Dienstverlening
Mark van Duijn Horecadiensten
Stichting Uitvoering Litera...
J.J. Altenburg
Body Gym Pleuny
Huize 'Zijn Herberg'
F.H.B. Posthumus Beheer B.V.
R. Boschma
Stichting Feestcommissie Bu...
Onderhoudsdienst P.R. Schel...
Bij Dekker
CBS It Skûlplak
T. Altenburg Dienstverlening
Musical en Popkoor Rainbow
Dienstverlening Eringa
2cook4you
Stichting Derdengelden Regi...
Toneelvereniging "Nij Libben"
TriBsaparts
Jitske Cats sport- en beweg...
Posthumus Draaierij B.V.
Posthumus Holding B.V.
Garagebedrijf Twijnstra
it Doniahûs
Christelijke Muziekverenigi...
Arianne van Galen
G. Strikwerda
Stichting Administratiekant...
Sietze Posthumus Beheer B.V.
Taeke Posthumus Beheer B.V.
Posthumus Ark B.V.